Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

CHÚ NỚ...

Chú nớ! răng mà lạ
Cứ lén dòm
Làm tui đỏ mặt, mỗi khi qua nhà
Chú lặng thinh ít nói
Lại cứ cười
Làm tui thẹn lắm, lâng lâng mãi lòng
Chú nớ! răng mà ghét
Đứng sát bên
Làm tui hồi hộp, áo cong hết tà
Chú nớ! mấy hôm rồi
Gặp ngó lơ
Đêm về trằn trọc, tức răng chẳng dòm
Lạ chưa! răng lạ rứa
Cứ thấy buồn
Ghét chú bên nớ! chẳng dòm lén tui
Phong nguyễn
29-4-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét