Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

ÁO HỒNG EM KHOE Thơ Phong Nguyễn

Dường như
Ta thấy dường như
Trong cơn nắng, một chớm thu sớm về
Lẽ nào
hoa bưởi.... khẻ khe
Vườn ai bức nụ sớm khoe hương rồi
Dường như
ửng má em tôi
Chút hây hây đỏ chút môi chớm hồng
Lẽ nào
sắc đã chớm nồng
Nên em đã vội áo hồng sớm nay
20-6-2017 PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét