Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

LẠ CHƯA ---Phong Nguyễn

Hạ chưa qua chốn
Thu chơm chớm về
Lạ chưa cô bé bên tê
Dửng dưng má đỏ, mắt e ấp cười
Lá sầu nhẹ rơi
Chơi vơi nắng chiều
Cớ chi đã nhạt mùa yêu
Để cho ai lỡ ít nhiều nhớ thương
Em đứng bên đường
Vấn vương chờ thu
Thương con chim khách hát ru
Một khúc tình lỡ để thu nặng sầu
Cái duyên ban đầu
Ban đầu bởi duyên
Bởi nghiêng một ánh mắt huyền
Cho riêng ai nặng một huyền mắt đen
27/7/2017 PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét