Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

BÃO TỐ

Nghe tin 
ngoài nớ
bão về

Nhà O
mưa gió
đã kề tới chưa

Chừ thì
có lẽ
đã trưa

Mong răng
Bão tới
chỉ vừa rứa thôi

Quê miềng
khổ lắm.. O ơi !

Hè da sạm cháy
đông bời bời mưa

Lũ mô không biết chẳng vừa
Cứ đeo nhau mãi. sáng đưa túi về

Phong nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét