Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

LỤC BÁT CA _____THU HỀ

Em ơi !
Ngoài nớ, răng rồi
Bằng lăng đã muốn thay chồi tím chưa
Hoa mưng
buông nụ dày thưa
Sương còn giăng mắc ban trưa nhịp cầu

Đò ai neo bến Vân Lâu
Đã pha trắng lắm mái đầu ngư ông

Em ơi !
ngoài nớ còn không
Nắng mai vàng nhẹ, chùng buông mái đình
Gió mơn
Man, tiếng cầu kinh
Mà nghe ấm lạ,Giữa thinh không về

Hôm qua thoáng giấc mơ quê
Thấy ai áo trắng tóc thề thả bay

Em ơi !
ngoài nớ, có hay
Mơ màng trong nắng bởi say thơ tình
Trăng khuya
náu bóng hiên đình
Thả chi một thoáng duyên tình liêu trai

Thôi thì xin cứ mặc ai
Em ơi ! Ngoài nớ, chắc mai thu về

Phong nguyễn
11-8-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét