Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

TUỔI MƯỜI BA

Ta về
nhặt nhạnh trong mơ
Hay đâu
chạm phải
cái ngờ thuở xưa
Thuở tìm
đọt chuối trốn mưa
Rồi thương
ngăn ngắn
đong đưa đuôi gà
Ai ngờ
cái tuổi mười ba
Bổng dưng
em biết
lúng la trêu tình
Ta về
thả hạt mơ xinh
Trống cơm
mấy độ
rước tình em tôi
Phong nguyễn
28-9-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét