Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

EM TÔI

Giận anh! emgiận
luôn thu cả mùa
Giận cơn vàng nắng ai ưa
Giận chao nghiêng gió, mới vừa đi qua
Giận anh!
em thật như đùa
Giận sương trắng phủ thủơ xưa ít nhiều

Giận anh! em giận
luôn chiều nắng rơi
Giận đường thả bóng chơi vơi
Giận liêu xiêu rụng bên hồi cánh hoa
Giận anh!
em chỉ nhìn xa
Giận trời tắt nắng nên nhòa lối đi

Giận anh! em giận
nụ cười chao nghiêng
Giận mắt ai đắm tình riêng
Giận mưa giăng lỡ đôi miền nhớ mong
Giận anh!
em nở nặng lòng
Thả chi lệ đắng đôi dòng em ơi

Giận anh! em giận
nên trời sa mưa
Giận nghiêng dòng mực mới vừa
Giận câu thơ dại ngày xưa chợt về
Giận cô
gái lạ tóc thề
Giận luôn nét chữ bởi mê nụ cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét