Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

KHÔNG ĐỀ...

Thôi ! trả về đi áng trăng xưa
Trả u uất lạnh chốn cung thừa
Trả son phấn nhạt môi hoen úa
Chỉ giữ giùm em vạt nắng trưa

Nhưng bởi lụy tình. Em rơi lệ
Cho mưa tan vỡ nắng ban trưa
Ta sợ chiều nghiêng hoài góc cũ
Để mơ ai đó, mãi không vừa

Ta không giữ được lời ta hứa
Đành trả về thôi. Giấc mơ xưa

Phong nguyễn
15-9-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét