Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CÕNG NẮNG QUA SÔNG

Em về
cõng nắng qua sông
Để con đò lại
giữa dòng trông theo
Thu lộng
một buổi chiều reo
Mặc ông lái gác
mái chèo ngũ quên

Em về
trăng đứng không yên
Bởi làn tóc mượt
bỏ quên lược cài
Bay bay
tỏa ngát hương lài
Để trăng mê mãi
ngắm hoài quên đi

Em về
gieo nụ tình si
Thả trong ai đó
ước gì mai sau
Trăm năm
còn nhớ đến nhau
Chỉ là hoài niệm
ban đầu thế thôi

Phong nguyễn
29-8-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét