Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016

CÔ LIÊU

Thả vào 
giữa chốn hoàng hôn
Một cung bậc lạ, cho tròn nốt than

Đau sao
giọt rượu ly tràn
Đắng nghe môi mặn, vô vàn lặng thinh

Để rồi
chiều cũng nghiêng mình
Mặc cho gió lộng cợt tình trong đêm

Hai vai
hứng đẫm sương mềm
Mà chua xót lạ, bên thềm rong rêu

Phong nguyễn
19-8-2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét