Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

CUỘC NGƯỜI---Thơ Phong Nguyễn
Cuộc người ta lỡ vay nhau
Chỉ xin em hãy, mai sau trã dần
Quanh co lạc chốn cõi trần
Phiền đêm gác mộng, nghe tràn nỗi đau
Buông tay một nét tìm đâu
Trong dòng thơ đã bạc đầu thời gian
Nợ xin, xin để trã dần
Mấy câu lục bát, chỉ ngần ấy thôi
21-2-2017. PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét