Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

TƯỞNG RẰNG.......!" Dã tràng
se cát biển đông "
Tưởng đôi ba bụm
đã hòng lấp xong
Đêm về
dưới rét trời đông
Tưởng manh chiếu củ
ấm lòng qua đêm
Lạc đàn
nhạn mỏi cánh đêm
Tưởng cất tiếng gọi
là thêm bạn tình
Đêm dài
độc ẩm một mình
Tưởng thong dong lắm
hóa thành cô đơn
Yêu ai
thích nét dỗi hờn
Tưởng mong được ngắm
hóa lòng dửng dưng
Tưởng rằng
ngồi tưởng mông lung
Hóa ra ta tưởng
tưởng chừng thế thôi
Phong Nguyễn
6-12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét