Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

XUÂN PHAI--- Tho Phong nguyễn
Thế là
tết đã ngập ngừng
Mai chiều
Rụng cánh dửng dưng giữa chiều
Gió
Lùa
Một ít
Bấc sang
Xuân chừng như đã lang thang mất rồi
Còn ta, ta vẫn đang ngồi
Lặng nghe trống vắng gom thời gian đi
--- 6 Tết Đinh Dậu
--- 2 - 2017 . PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét