Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

NẮNG GỌI MÙA XUÂN



----- Thơ Phong Nguyễn
Nắng đã buông rồi
hôm qua
Óng vàng ươm trên
mái tóc
Tưởng như đôi chút
ngọc ngà
Cho em môi hồng
má thắm
Nắng về nhưng mà
ít lắm
Em ơi! Chớ vội
môi cười
Anh đang vội vàng
gom hết
Chia điều cho đủ
đôi nơi
Kìa cơn gió lạ
khẽ thôi
Đếm nhé một.., hai..,
ba... tới
Đàn chim nghiêng cánh
bên đồi
Chở đi nắng về
kẽo tối
Chút lòng xin em
chớ hỏi
Đông như cũng đã
sắp tàn
Nắng hồng em về
ươm nụ
Cho con én gọi
mùa xuân
23-12-2016 PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét