Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

VU VƠChợt buồn
ta muốn
giữ trăng
Cớ sao!
mây lại
phủ giăng kín trời
Thu phai
đã tận
đêm rồi
Làm sao
trã hết
mộng đời nam kha
9-11-2016 PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét