Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

THẢ RONG CUỘC TÌNHSao em !
Nở thả cuộc tình
Đi rong ngày tháng
để mình ta trông
Lữ hồ
mỏi gót trú đông
Chờ con én lượn
nghiêng vòng gọi xuân
Cánh hồng
khép nụ giao ngân
Để con bướm lạ
ngai ngần tơ ươm
Mai kia
xanh lá nếp vườn
Ta xin em thả
nụ ươm ngày nào
Nợ tình
đành nở bỏ sao
Để ta lở bắt
hanh hao tháng ngày
Bẽ cong
nổi nhớ cầu may
Biết đâu ngày đó
em quay tìm về
Phong Nguyễn
25-11-2015w

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét