Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

ÍT NẮNG THÔI O-----Thơ Phong Nguyễn
Tui đem
nắng tặng O rồi
Chừ Tây nguyên
Cũng một trời mưa rơi
Nắng O
có giấu một nơi
Trả cho tui ít, về phơi phố phường
Xin O
chớ nói ghét thương
Tây nguyên tui
cũng đoạn trường lắm đây
Mưa khắp
Nam Bắc- Đông - Tây
Cà phê rụng gốc, mầm cây lên chồi...
15-12-2016 PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét