Thứ Ba, 7 tháng 3, 2017

NẮNG GIÊNG NONChợt chiều
thả nắng
giêng non
Hanh hanh một ít
thắm giòn má em

Biếc tình
mắt đắm hương men
Để lòng ai bổng rối mềm lạ chưa

Cớ chi
gió lại
cợt đùa
Thổi tung rối tóc
em vừa mới hong

Đêm nay
chắc mất giấc nồng
Bởi ai đã lỡ xen lòng chiều nay


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét