Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

MỘT KHÚC TÌNH RULạc chiều
một chiếc lá rơi
Nghiêng nghiêng
em thả
nụ cười đi theo
Đầu đông
cơn gió đang reo
Chở thu
vàng nhạt
bay vào trong mơ
Bên đường
gieo mấy vần thơ
Lở đâu
đánh mất
chuyến đò khách qua
Em đi về
chẳng muốn xa
Ngậm ngùi
thương cảm
mấy câu thơ tình
Nhớ nhau
xin giữ bóng hình
En về
thôi muộn
kẽo sinh đa tình
Phong Nguyễn
10-12-2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét