Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

NẮNG RƠI-- Thơ Phong Nguyễn
Ngõ chiều
ai bỏ 
nắng rơi
Ta đâu nỡ trói
mấy lời trong mơ
Khổ chưa
một nữa
câu thơ
Đã theo cơn gió
cuốn vờ mất tăm
Đêm say
nán ngũ
trăng rằm
Bơ vơ chú cuội
hết năm chưa về
Chỉ vì
một mái
tóc thề
Ngu ngơ lắm kẽ
đường về bỏ quên
4-1-2017 . PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét