Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

HƯƠNG SẮC CẦU VỒNG

Mưa về
thả hạt đôi dòng
Bóng chiều ai bẽ
cong cong cầu vồng
Vô tình
em thả tóc hong
Mà xanh mắt biếc
môi nồng em tôi
Ngóng tình
nữa mảnh mây trôi
Để thu reo gió
về nơi cuối mùa
Nhớ em
Nhớ ! cái thuở xưa
Cười nghiêng nữa miệng
cho vừa nhớ mong
Dáng chiều
chân sáo đưa đong
biết bao kỹ niệm
rêu rong tháng ngày
Cầu vồng
bảy sắc cầu may
Tìm dư âm ấy
cuối ngày thu phai...
Phong Nguyễn
18-12-2015...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét