Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

XUÂN CẠN-- Thơ Phong Nguyễn
Cạn rồi
xuân bỏ nắng phai
Hoàng hôn cũng vội chia hai bóng chiều
Còn em
vẫn nụ cười yêu
Làm chao dậy sóng ít nhiều trong ta
Tìm cơn gió
nhắn lời xa
Cỏng xuân đi chớ
vì ta lỡ đường
Cỏi tình
như chốn vô thường
Nghiêng đưa một nụ, là thương tiếng cười
Mai kia
trầm mặc với đời
Biết ai khoe được mấy lời thơ say
Chén tình
rượu ngấm còn cay
Tàn trong đáy cốc còn hay bóng người
-----Mồng 5 Xuân Dinh Dậu
1-2-2017 .. PN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét